Terms & Conditions

Allmänna Villkor – Casino Snabba Uttag

1. Definitioner

I dessa allmänna villkor används följande termer enligt nedan:

  • ”Webbplats”: hänvisar till webbplatsen www.casino-snabba-uttag.com.
  • ”Användare”: hänvisar till en person som besöker webbplatsen eller använder tjänsterna som erbjuds på webbplatsen.
  • ”Vi”, ”oss” och ”vår”: hänvisar till ägaren/ägarna och operatören/operatörerna av webbplatsen.
  • ”Tjänster”: hänvisar till alla funktioner, spel och information som är tillgängliga på webbplatsen.

2. Acceptans av Villkoren

Genom att besöka webbplatsen eller använda våra tjänster godkänner användaren dessa allmänna villkor och åtar sig att följa dem. Om användaren inte godkänner dessa villkor bör han/hon inte använda webbplatsen.

3. Åtkomst till Tjänsterna

3.1. Användaren måste ha nått den lagliga åldern för att spela enligt lagarna i sin jurisdiktion för att använda våra tjänster.

3.2. Användaren åtar sig att vara ensam ansvarig för eventuella lagliga åtaganden som rör användningen av våra tjänster i sin jurisdiktion.

4. Spelregler och Ansvarsfullt Spelande

4.1. Användaren förstår och accepterar att spelande innebär risker och att han/hon är ansvarig för sitt eget spelande.

4.2. Vi uppmuntrar ansvarsfullt spelande och tillhandahåller verktyg för spelare att hantera sitt spelande.

5. Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar personlig information. Genom att använda webbplatsen godkänner användaren vår integritetspolicy.

6. Upphovsrätt och Immateriella Rättigheter

6.1. Allt innehåll och material på webbplatsen är vårt egendom eller används med tillstånd från ägaren. Kopiering, reproduktion eller spridning av detta material är inte tillåtet utan vårt skriftliga medgivande.

7. Ändringar i Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Användarna kommer att meddelas om eventuella ändringar via webbplatsen.

8. Kontaktinformation

För frågor eller kommentarer angående dessa allmänna villkor kan användarna kontakta oss via [kontaktuppgifter].